Horiuchi Marina - Mizukagami no Sekai

Mapped by: Ken_Monogatari
Status: Unranked
Scores: 10
Total Scores: 10


ID: 06FB2A70817CDAB5574B5E294D14CD4CBD99F843
Rank Player Score Time Set Mods Percentage PP
#1 mat 1,132,387 4 days ago
-
-
0.00pp
#2 godbless- 1,037,435 4 days ago
-
-
0.00pp
#3 このクソガキ 1,022,732 4 days ago
-
-
0.00pp
#4 JeokJone 1,021,942 2 days ago
-
-
0.00pp
#5 kilroid 995,868 4 days ago
-
-
0.00pp
#6 ONLYURI 981,633 23 hours ago
-
-
0.00pp
#7 tomomon01 971,788 1 day ago
-
-
0.00pp
#8 ludo 969,124 3 days ago
-
-
0.00pp
#9 益Max益 959,960 4 days ago
-
-
0.00pp
#10 Trisha 924,899 4 days ago
-
-
0.00pp